צריך לוודא שהאתר והנתונים של המשתמשים מאובטחים.

סקירה כללית

כל אתר חשוף למתקפות, לא רק אתרים שמטפלים במידע אישי רגיש. בחלק הזה תלמדו טכניקות פשוטות לשמירה על אבטחת המשתמשים, התוכן והעסק.