Włącz na stronach internetowych aplikacje o wysokiej wydajności.

Przegląd

WebAssembly (czasami w skrócie Wasm) definiuje przenośny format kodu binarnego i odpowiadający mu format tekstowy dla programów wykonywalnych i interfejsów oprogramowania, aby ułatwić interakcje między takimi programami a ich środowiskiem hosta.

Głównym celem WebAssembly jest umożliwianie obsługi aplikacji o wysokiej wydajności na stronach internetowych. „Nie zakłada jednak żadnych założeń ani funkcji internetowych, więc można ją stosować również w innych środowiskach, zgodnie ze spec.

Jest to standard otwarty, który umożliwia obsługę każdego języka w dowolnym systemie operacyjnym. W praktyce wszystkie najpopularniejsze języki mają już co najmniej pewien poziom obsługi.