Bật các ứng dụng hiệu suất cao trên trang web.

Tổng quan

WebAssembly (đôi khi viết tắt là wasm) định nghĩa một định dạng mã nhị phân di động và định dạng văn bản tương ứng cho các chương trình thực thi và giao diện phần mềm để hỗ trợ tương tác giữa các chương trình đó và môi trường lưu trữ của chúng.

Mục tiêu chính của WebAssembly là hỗ trợ các ứng dụng có hiệu suất cao trên trang web, "nhưng không đưa ra giả định nào dành riêng cho Web hoặc cung cấp các tính năng dành riêng cho Web, do đó WebAssembly cũng có thể được sử dụng trong các môi trường khác", theo spec.

Đây là một tiêu chuẩn mở và nhằm mục đích hỗ trợ mọi ngôn ngữ trên mọi hệ điều hành. Trên thực tế, tất cả ngôn ngữ phổ biến nhất đều đã có ít nhất ở một mức độ hỗ trợ nào đó.