Các tính năng thử nghiệm

Web là một nền tảng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những lỗ hổng mà nền tảng này có thể giải quyết. Những nhà phát triển muốn phát triển ứng dụng web nhưng cần nhiều chức năng hơn, buộc phải gói ứng dụng web của mình trong trình bao bọc và phát hành chúng trong cửa hàng ứng dụng.

Nhà phát triển có thể chọn cung cấp trình duyệt tuỳ chỉnh của riêng họ dưới dạng ứng dụng dành riêng cho nền tảng. Điều này làm tăng kích thước ứng dụng web một cách không cân đối. Điều này cũng sẽ buộc họ phải chịu thêm gánh nặng về bảo mật và bảo trì là duy trì cập nhật cả nhánh phát triển và trình bao bọc của trình duyệt.

Phương pháp này cũng khiến người dùng không truy cập được trên web, thường bị buộc phải chọn những thiết bị và hệ điều hành cần hỗ trợ. Việc này thường phải có các trình bao bọc khác nhau và làm tăng thêm gánh nặng về bảo mật và bảo trì.

Việc bổ sung những khả năng còn thiếu là chìa khoá để khắc phục vấn đề này, từ đó giúp web trở thành nền tảng phần mềm của tương lai, bao gồm nhiều trường hợp sử dụng nhất có thể so với các SDK dành riêng cho nền tảng.

Dự án Fugu

Đây là lúc dự án chức năng, được gọi là Project Fugu, phát huy tác dụng. Dự án chức năng (Project Fugu) là nỗ lực của nhiều công ty nhằm giúp các ứng dụng web có thể có những chức năng tương tự như ứng dụng dành riêng cho nền tảng bằng cách thể hiện khả năng của những nền tảng này lên web, trong khi vẫn duy trì tính bảo mật, quyền riêng tư, niềm tin của người dùng và các nguyên lý cốt lõi khác của môi trường web.

Theo dõi các chức năng

Chúng tôi có một công cụ theo dõi công khai giúp bạn nắm bắt toàn bộ quá trình ra mắt các tính năng mới. Trên thiết bị theo dõi, bạn có thể thấy:

 • Trạng thái của từng API đang được xử lý hoặc đang xem xét.
 • Nền tảng mà API được nhắm mục tiêu.
 • Đường liên kết và thông tin bổ sung cho từng API.
 • Khả năng tìm kiếm và lọc.
 • Chế độ xem theo dòng thời gian.

Yêu cầu một chức năng

Nếu bạn muốn yêu cầu một tính năng mới thì sao? Bạn có thể báo cáo vấn đề trong Trình theo dõi lỗi Chromium hoặc truy cập vào webwewant.fyi rồi điền vào biểu mẫu để liên hệ với các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng.

Quy trình của từng chức năng

Trước khi khởi chạy, có hai trạng thái mà một API đang tiến hành có thể đang ở và cả hai trạng thái đều cho phép bạn kiểm thử các trạng thái đó.

 • Bản dùng thử của nhà phát triển: tính năng này hoạt động dưới hình thức cờ, API không nhất thiết phải ổn định và bạn không nên triển khai tính năng này cho người dùng thực. Bạn có thể bật hoặc tắt cờ trên các trình duyệt dựa trên Chromium bằng cách truy cập vào about:flags. Việc này cho phép bạn kiểm tra phiên bản trình duyệt của riêng mình.
 • Bản dùng thử theo nguyên gốc: trạng thái mà các tính năng có thể được bật theo nguồn gốc, nhà phát triển có thể chạy thử nghiệm cho nhiều đối tượng hơn so với phiên bản trình duyệt đơn của họ. Tuy nhiên, tính năng này vẫn đang được thử nghiệm và cách triển khai có thể thay đổi. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết bên dưới.

Bản dùng thử theo nguyên gốc

Bản dùng thử theo nguyên gốc cho phép bạn dùng thử các tính năng mới và đưa ra phản hồi cho cộng đồng tiêu chuẩn web về khả năng hữu dụng, tính thực tiễn và tính hiệu quả. Các API có trong bản dùng thử theo nguyên gốc là:

 • Thử nghiệm, các thử nghiệm này có thể thay đổi và có thể không có sẵn, bao gồm cả việc không mở rộng ngoài thử nghiệm và có thể không có sẵn trong một khoảng thời gian, ngay cả khi cuối cùng chúng được bật cho tất cả người dùng. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên triển khai chức năng phát hiện tính năng hoặc tình trạng xuống cấp nhẹ để xử lý trường hợp tính năng này không hoạt động.
 • Đủ ổn định để sử dụng với người dùng thực nhưng các tính năng này có thể thay đổi trong suốt thời gian dùng thử.
 • Giới hạn đối với tất cả người dùng trên toàn cầu để đảm bảo họ không trở thành một tiêu chuẩn thực tế, vì vậy bạn nên kích hoạt tính năng này trong cơ sở mã của mình theo nguyên tắc dùng thử của từng trình duyệt cho một nhóm nhỏ người dùng.
 • Chỉ dành cho nhà cung cấp trình duyệt bắt đầu dùng bản dùng thử theo nguyên gốc, do đó, bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome sẽ không hoạt động trên Safari, Firefox hoặc Edge.

Nếu đáp ứng được những yêu cầu này, bạn có thể đăng ký một nguồn gốc để tham gia dùng thử. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký dùng thử theo nguyên gốc trong Chrome tại đây và đối với Microsoft Edge, hãy truy cập vào đường liên kết này

Danh sách các bản dùng thử theo nguyên gốc hiện có cho Google Chrome.

Danh sách các bản dùng thử theo nguyên gốc hiện có cho Microsoft Edge.

Các tính năng thử nghiệm của Safari

Safari cũng cho phép nhà phát triển thử và kiểm thử các API cũng như chức năng mới và chưa hoàn thiện, nhưng không cung cấp bản dùng thử theo nguyên gốc. Bạn không thể bật các tính năng thử nghiệm của Safari cho người dùng.

Giải pháp của Safari tương tự như cờ, được gọi là các tính năng thử nghiệm. Mỗi phiên bản mới của Safari đều đi kèm với nhiều tính năng thử nghiệm, một số tính năng được bật và một số tính năng bị tắt theo mặc định.

Là nhà phát triển, bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt mặc định đó bằng cách sử dụng:

 • Trình đơn các tính năng thử nghiệm, phát triển trong Safari dành cho macOS.
 • Ứng dụng Cài đặt iOS và iPadOS, bằng cách chuyển đến mục Safari, tính năng thử nghiệm, tính năng nâng cao.

Các tính năng thử nghiệm có trong Safari trên iPadOS.

Các tính năng thử nghiệm của Firefox

Firefox cung cấp các tính năng thử nghiệm thông qua cài đặt mà bạn có thể bật hoặc tắt bằng cách truy cập Trình chỉnh sửa cấu hình bằng about:config.

Tài nguyên