Tạo một trang web phù hợp với tất cả người dùng của bạn.

Tổng quan

Tất cả người dùng đều có thể truy cập vào nội dung của bạn. Tìm hiểu cách mang đến cho người dùng trải nghiệm hiệu quả, phù hợp với bối cảnh của họ và mọi tình huống khuyết tật, tạm thời hoặc vĩnh viễn.
KHOÁ HỌC

Hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật số (a11y) là thuật ngữ xoay quanh việc thiết kế và xây dựng các trang web cũng như ứng dụng web mà người khuyết tật có thể tương tác theo cách có ý nghĩa và tương đương.

Khoá học này dành cho nhà phát triển web mới bắt đầu và nâng cao. Bạn có thể xem hết loạt video từ đầu đến cuối để tìm hiểu chung về các phương pháp và phương pháp kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận, hoặc có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các chủ đề cụ thể.