Đang tải tài nguyên xuống ở dạng HTML5 - a[tải xuống]

Chrome hiện hỗ trợ thuộc tính download mới của thông số kỹ thuật HTML cho các phần tử a. Khi được sử dụng, thuộc tính này biểu thị rằng trình duyệt cần tải tài nguyên đó xuống thay vì điều hướng đến tài nguyên đó.

Từ phần Tải tài nguyên xuống:

Ví dụ: nhấp vào liên kết sau sẽ tải tệp .png xuống dưới dạng "MyGoogleLogo.png" thay vì chuyển đến giá trị href của tệp: tải xuống cho tôi. Sau đây là mã đánh dấu cho trường hợp này:

<a href="http://web-central.appspot.com/.../web-fundamentals-icon192x192.png" download="WebfundamentalsLogo">download me</a>

Lợi ích thực sự của a[download] là khi làm việc với các URL blob: URLhệ thống tệp: URL. Việc này giúp người dùng tải nội dung được tạo/sửa đổi trong ứng dụng của bạn xuống.

Bản minh hoạ đầy đủ

Xin lưu ý là trong ví dụ trên, hình ảnh có cùng điểm gốc liên quan đến trang web. Nếu bạn cố gắng sử dụng một đường liên kết của hình ảnh từ một nguồn khác, thì đường liên kết đó có thể không hoạt động dưới dạng đường liên kết điều hướng thay vì đường liên kết để tải xuống. Điều này là do nhiều phiên bản trình duyệt không hỗ trợ chính sách tải xuống trên các tệp đa nguồn gốc. Ví dụ: các phiên bản Chrome trước phiên bản 65 cho phép tải tệp có nhiều nguồn gốc xuống và không được dùng trong các phiên bản sau này nữa. Hãy đọc nội dung này để biết thêm chi tiết. Bạn có thể sử dụng tiêu đề Content-Disposition để buộc tải xuống từ nguồn khác.

Hỗ trợ trình duyệt: chỉ bản phát hành hiện tại trên kênh nhà phát triển Chrome (14.0.835.15+) mới hỗ trợ thuộc tính này.