วิธีรักษาความเร็ว

Chris Anstey
Chris Anstey
Bojan Pavic
Bojan Pavic

แบรนด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วมักจะพบว่าถดถอยอย่างรวดเร็ว นั่นก็เพราะว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์ก็เหมือนกับการฟิตร่างกาย การลงแรงครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณ

งบประมาณด้านประสิทธิภาพเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการ งบประมาณด้านประสิทธิภาพคือชุดขีดจำกัดของเมตริกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ แนวคิดนี้คล้ายกับงบประมาณทางการเงิน กล่าวคือ คุณตั้งขีดจำกัดไว้และตรวจสอบให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้ขีดจำกัดนั้น โดยทั่วไป งบประมาณด้านประสิทธิภาพที่ดีจะรวมเมตริกประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น งบประมาณด้านประสิทธิภาพสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะดังนี้

เวลาในการโต้ตอบบน 3G ที่ช้า น้อยกว่า 5 วินาที
First Contentful Paint ใน 3G ที่ช้า น้อยกว่า 2 วินาที
คะแนนประสิทธิภาพของ Lighthouse มากกว่า 80
ขนาด JavaScript ทั้งหมด น้อยกว่า 170 KB
ตัวอย่างงบประมาณด้านประสิทธิภาพ

เมื่อตั้งค่าแล้ว จะต้องมีการบังคับใช้งบประมาณด้านประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการนำงบประมาณไปใช้ในกระบวนการสร้างและการรายงาน เป็นต้น คุณสามารถรวมเครื่องมืออย่าง Lighthouse ไว้ในการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง และคุณจะเขียนการทดสอบที่ล้มเหลวในการสร้างได้หากเมตริกหลักลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การรายงานเป็นประจำผ่านแดชบอร์ดหรือรายงานสรุปอาจช่วยเรื่องระดับการมองเห็นและความรับผิดชอบได้ Pinterest เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่มีการใช้งบประมาณด้านประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็ว ขณะที่แบรนด์อย่าง Experian กำลังใช้ความเร็วเว็บไซต์เป็นเมตริกหลักในรายงาน KPI สำหรับผู้บริหารรายเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณด้านประสิทธิภาพได้ที่นี่ ดูคู่มือที่อธิบายวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมด้านประสิทธิภาพและทำให้เมตริกความเร็วเป็นที่จับต้องได้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ที่นี่