Cách đo lường mức độ tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm bằng Lighthouse

Vì sao điều này quan trọng?

Quy trình kiểm tra tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO) của Lighthouse quét trang của bạn, kiểm tra những nội dung quan trọng đối với công cụ tìm kiếm và cho bạn điểm số để bạn có thể thấy các khía cạnh cụ thể cần cải thiện. SEO rất quan trọng vì đó là cách khiến người dùng xem nội dung của bạn phù hợp hơn. Nếu một công cụ tìm kiếm gặp khó khăn khi xem trang của bạn, bạn có thể đang bỏ lỡ các nguồn lưu lượng truy cập.

Kiểm tra trang của bạn bằng Lighthouse

Chạy Lighthouse trên một trang đại diện cho nội dung mà bạn muốn công cụ tìm kiếm thấy:

  1. Nhấn tổ hợp phím "Control + Shift + J" (hoặc "Command+Option+J" trên máy Mac) để mở Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Nhấp vào thẻ Lighthouse.
  3. Đảm bảo bạn đã chọn hộp đánh dấu SEO trong danh sách Category (Danh mục).
  4. Nhấp vào nút Tạo báo cáo.

Lighthouse sẽ tạo một báo cáo cho trang của bạn để bạn có thể thấy những khía cạnh có thể cải thiện hiệu suất SEO cho trang web của mình.

Để tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề bị Lighthouse gắn cờ, hãy xem tuyển tập quy trình kiểm tra SEO.

Các bước tiếp theo

Lưu ý rằng quy trình kiểm tra không bao gồm mọi việc bạn có thể làm để tăng khả năng hiển thị trong các công cụ tìm kiếm. Bạn sẽ phải kiểm tra nguyên tắc cho từng công cụ tìm kiếm vì từng công cụ tìm kiếm có thể có các yêu cầu khác nhau.

Dưới đây là một số hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm cụ thể: – BingGoogle Tìm kiếmYandex

Ngoài ra, có một số khía cạnh phi kỹ thuật có thể giúp cải thiện khả năng hiển thị nội dung của bạn trong các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như viết theo phong cách của đối tượng mục tiêu. Điểm mấu chốt: tạo nội dung hay cho những người bạn muốn thu hút.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài nói chuyện tại Google I/O: