Przygotowywanie plików multimedialnych do umieszczenia w internecie

Derek Herman
Derek Herman
Jan Kowalski
Joe Medley

Omówiliśmy aplikacje, których używamy do manipulowania plikami multimedialnymi. Na kolejnych stronach zrobimy nieprzetworzony plik wideo z aparatu i przekształcimy go w zasób, który można umieścić na stronie internetowej. Pokażemy Ci, jak sformatować filmy pod kątem odtwarzania w internecie mobilnym i jak tworzyć wiele plików dla różnych przeglądarek. W szczególności utworzymy plik WebM do użytku w Chrome i plik MP4 do użytku w innych przeglądarkach.

Przedstawimy też bardziej szczegółowe informacje o typowych poleceniach służących do konwersji multimediów oraz szyfrowania multimediów, które będą przydatne w przyszłości.

Odpowiednie technologie” to dynamiczne adaptacyjne strumieniowe przesyłanie danych przez HTTP (DASH) lub HTTP Live Streaming (HLS), czyli 2 główne sposoby przesyłania filmów w języku HTML w najpopularniejszych przeglądarkach. Z końcem tej sekcji będziesz mieć możliwość tworzenia plików multimedialnych gotowych do użycia w DASH i HLS.

Jeśli chcesz pograć w domu, będziesz potrzebować nieprzetworzonego pliku wideo z kamery. najlepiej taki, który zawiera zarówno dźwięk, jak i obraz. Jeśli nie masz ich pod ręką, oto 10 sekund pliku .mov o nazwie glocken.mov, który został pobrany z Rathaus-Glockenspiel na monachijskim placu MarienPlatz.

Zacznijmy od kontenerów i kodeków.