Pierwsze kroki: optymalizacja aplikacji Angular

Chcesz, aby Twoja strona Angular była szybka i łatwa w obsłudze? Nie musisz szukać dalej.

Co to jest Angular?

Angular to platforma do tworzenia interfejsów użytkownika. Zawiera elementy składowe, które ułatwiają szybkie konfigurowanie skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Angular umożliwia programistom tworzenie aplikacji działających w przeglądarce, na urządzeniach mobilnych lub na komputerze.

Co zawiera ta kolekcja?

Ta kolekcja skupia się na 5 głównych obszarach optymalizacji aplikacji Angular:

 • Poprawa wydajności aplikacji w celu zwiększenia liczby konwersji i zaangażowania użytkowników.
 • Zwiększ niezawodność aplikacji w sieciach słabej jakości, wstępnie buforując zasoby za pomocą mechanizmu Service Worker Angular.
 • Zapewnienie wykrywalności aplikacji dla wyszukiwarek i botów mediów społecznościowych przy użyciu renderowania wstępnego i renderowania po stronie serwera
 • skonfigurować aplikację jako możliwą do zainstalowania, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z niej podobnie jak w aplikacjach na iOS/Androida.
 • poprawę ułatwień dostępu do aplikacji, aby była bardziej użyteczna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników.

Każdy post w tej kolekcji opisuje techniki, które możesz zastosować bezpośrednio w swoich aplikacjach.

Czego nie znajduje się w tej kolekcji?

W tej kolekcji zakładamy, że znasz już Angular i TypeScript. Jeśli nie wiesz, jak używać tych rozwiązań, zapoznaj się z dokumentacją TypeScript i przewodnikiem Getting Started with Angular (w języku angielskim) na stronie angular.io.

Rozpocznij projekt

Interfejs wiersza poleceń Angular pozwala szybko skonfigurować prostą aplikację Angular po stronie klienta. W tym poście znajdziesz krótkie wprowadzenie do interfejsu wiersza poleceń. W innych postach znajdziesz informacje o tym, jak dodać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak renderowanie po stronie serwera i obsługa wdrażania.

Konfigurowanie interfejsu wiersza poleceń

Aby rozpocząć, zainstaluj interfejs wiersza poleceń globalnie i sprawdź, czy masz jego najnowszą wersję, uruchamiając te polecenia:

npm i -g @angular/cli
ng --version

Sprawdź, czy ostatnie polecenie zwraca wersję 8.0.3 lub nowszą.

Jeśli nie chcesz globalnie instalować interfejsu wiersza poleceń, możesz zainstalować go lokalnie i uruchomić za pomocą polecenia npx:

npm i @angular/cli
npx ng --version

Tworzenie projektu

Aby utworzyć nowe uruchomienie projektu:

ng new my-app

To polecenie utworzy początkowe pliki i strukturę folderów dla aplikacji oraz zainstaluje potrzebne jej moduły węzłów.

Po pomyślnym zakończeniu procesu konfiguracji uruchom aplikację, uruchamiając polecenie:

cd my-app
ng serve

Dostęp do aplikacji powinien być teraz dostępny pod adresem http://localhost:4200.

Co dalej?

Z pozostałej części tej kolekcji dowiesz się, jak poprawić wydajność, dostępność i SEO swojej aplikacji Angular. Co obejmuje:

 • Dzielenie kodu na poziomie trasy w Angular
 • Budżety wydajności z interfejsem wiersza poleceń Angular
 • Strategie pobierania z wyprzedzeniem w Angular
 • Optymalizacja wykrywania zmian w Angular
 • Wirtualizacja dużych list za pomocą narzędzia Angular CDK
 • Wstępne buforowanie przy użyciu instancji roboczej Angular Service Worker
 • Renderowanie z wyprzedzeniem tras za pomocą interfejsu wiersza poleceń Angular
 • Renderowanie po stronie serwera w Angular Universal
 • Dodaj plik manifestu aplikacji internetowej za pomocą interfejsu wiersza poleceń Angular
 • Kontrola ułatwień dostępu przy użyciu Codelyzer