Làm cách nào để biết trang web của tôi có bị tấn công hay không?

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu:

  • Bạn đã được Google thông báo rằng trang web của bạn bị tấn công.
  • Bạn thấy một cảnh báo trong kết quả tìm kiếm cho biết rằng trang web của bạn bị tấn công hoặc xâm phạm.
  • Bạn không chắc chắn liệu trang web của mình có thực sự bị tấn công hay không.

Nếu bạn không chắc liệu trang web của mình có thực sự bị tấn công hay không hoặc nếu bạn cho rằng trang web bị gắn cờ không chính xác, hãy bắt đầu bằng cách đăng ký trang web trong Search Console. Chuyển đến phần Vấn đề bảo mật trong Search Console và tìm các URL ví dụ mà Google phát hiện thấy trang web của bạn đã bị tấn công. Video sau đây cung cấp thông tin tổng quan về cách Search Console có thể hỗ trợ bạn.

Nếu bạn không thấy được nội dung bị tấn công trên các URL được cung cấp trong Search Console, thì nội dung bị tấn công có thể đang sử dụng kỹ thuật có tên là kỹ thuật che giấu. Kỹ thuật che giấu khiến việc dọn dẹp một trang web trở nên khó khăn hơn vì hiển thị nội dung khác nhau cho các kiểu người dùng khác nhau. Ví dụ: khi truy cập một trang trên trang web của bạn như www.example.com/cheap-drugs, bạn có thể thấy một trang không có bất kỳ nội dung nào. Điều này có thể khiến bạn tin rằng nội dung bị tấn công trên trang web không tồn tại. Tuy nhiên, khi một công cụ tìm kiếm như Google truy cập www.example.com/cheap-drugs, công cụ đó sẽ thấy các từ và liên kết spam.

Để kiểm tra kỹ thuật che giấu, bạn nên mở cửa sổ Google Tìm kiếm và nhập site:_your site url_, với URL cấp cơ sở của trang web. Cột này cho bạn thấy tất cả các trang trên trang web của bạn, bao gồm cả các trang mà tin tặc có thể đã thêm. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Kiểm tra URL của chúng tôi.

Sau khi đã kiểm tra kỹ các trang của mình, nếu bạn vẫn cho rằng trang web của mình bị gắn cờ không chính xác, hãy đăng lên Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web. Nếu không, hãy bắt đầu xây dựng nhóm hỗ trợ của bạn.