Cần tiêu chí gì để có thể cài đặt ứng dụng?

Ứng dụng web tiến bộ (PWA) là các ứng dụng hiện đại, chất lượng cao, được tạo bằng công nghệ web. PWA cung cấp các khả năng tương tự như các ứng dụng iOS/Android/máy tính. Các ứng dụng này đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện mạng không ổn định và có thể cài đặt, giúp người dùng tìm và sử dụng dễ dàng hơn.

Hầu hết người dùng đều quen với việc cài đặt ứng dụng cũng như lợi ích của trải nghiệm đã cài đặt. Các ứng dụng đã cài đặt sẽ xuất hiện trên các nền tảng khởi chạy của hệ điều hành, chẳng hạn như thư mục Ứng dụng trên Mac OS X, trình đơn Bắt đầu trên Windows và màn hình chính trên Android và iOS. Các ứng dụng đã cài đặt cũng xuất hiện trong trình chuyển đổi hoạt động, các công cụ tìm kiếm trên thiết bị như Tiêu điểm và trong trang chia sẻ nội dung.

Hầu hết các trình duyệt cho người dùng biết rằng ứng dụng web tiến bộ (PWA) của bạn có thể cài đặt khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Các chỉ báo ví dụ bao gồm nút Cài đặt trong thanh địa chỉ hoặc mục trình đơn Cài đặt trong trình đơn mục bổ sung.

Ảnh chụp màn hình thanh địa chỉ có chỉ báo cài đặt hiển thị.
Quảng cáo cài đặt do trình duyệt cung cấp (máy tính)
Ảnh chụp màn hình quảng cáo cài đặt do trình duyệt cung cấp.
Quảng cáo cài đặt do trình duyệt cung cấp (thiết bị di động)

Ngoài ra, khi đáp ứng tiêu chí, nhiều trình duyệt sẽ kích hoạt sự kiện beforeinstallprompt, cho phép bạn cung cấp trải nghiệm người dùng tuỳ chỉnh trong ứng dụng giúp kích hoạt quy trình cài đặt trong ứng dụng.

Tiêu chí cài đặt

Trong Chrome, Ứng dụng web tiến bộ của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây thì mới kích hoạt sự kiện beforeinstallprompt và hiển thị quảng cáo cài đặt trong trình duyệt:

 • Ứng dụng web chưa được cài đặt
 • Đáp ứng các phương pháp phỏng đoán mức độ tương tác của người dùng:
  • Người dùng cần phải nhấp hoặc nhấn vào trang ít nhất một lần (bất kỳ lúc nào, ngay cả trong lần tải trang trước đó)
  • Người dùng phải dành ít nhất 30 giây để xem trang (bất kỳ lúc nào)
 • Được phân phát qua HTTPS
 • Bao gồm một tệp kê khai ứng dụng web bao gồm:
  • short_name hoặc name
  • icons – phải bao gồm một biểu tượng 192px và 512px
  • start_url
  • display – phải là một trong các giá trị fullscreen, standalone hoặc minimal-ui
  • prefer_related_applications không được có hoặc phải là false

Các trình duyệt khác có tiêu chí cài đặt tương tự, mặc dù có thể có sự khác biệt nhỏ. Hãy truy cập các trang web tương ứng để xem toàn bộ thông tin chi tiết: