Konwersja mediów

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

W tym artykule omówimy kilka popularnych poleceń do konwertowania plików multimedialnych i manipulowania nimi. Choć staramy się pokazać równoważne operacje w przypadku wszystkich procedur, nie wszystkie operacje są możliwe w obu przypadkach.

W wielu przypadkach wyświetlane polecenia można połączyć w ramach jednej operacji wiersza poleceń i będą one faktycznie używane. Nic na przykład nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić szybkość transmisji bitów pliku wyjściowego w taki sam sposób jak przy konwersji pliku. W celu uniknięcia wątpliwości często określamy te działania jako osobne polecenia.

Konwersja jest przeprowadzana za pomocą tych aplikacji:

Charakterystyka wyświetlania

Zarówno program Shaka Packager, jak i FFmpeg można używać do badania zawartości pliku multimedialnego, a następnie do wyświetlania charakterystyki strumienia. Oba formaty zapewniają jednak inne dane wyjściowe dla tego samego nośnika.

Cechy narzędzia Shaka Packager

packager input=glocken.mp4 --dump_stream_info

Dane wyjściowe wyglądają tak:

File "glocken.mp4":
Found 2 stream(s).
Stream [0] type: Video
 codec_string: avc1.640028
 time_scale: 30000
 duration: 300300 (10.0 seconds)
 is_encrypted: false
 codec: H264
 width: 1920
 height: 1080
 pixel_aspect_ratio: 1:1
 trick_play_factor: 0
 nalu_length_size: 4

Stream [1] type: Audio
 codec_string: mp4a.40.2
 time_scale: 48000
 duration: 481280 (10.0 seconds)
 is_encrypted: false
 codec: AAC
 sample_bits: 16
 num_channels: 2
 sampling_frequency: 48000
 language: eng
 seek_preroll_ns: 20833

Właściwości korzystające z formatu FFmpeg

ffmpeg -i glocken.mp4

Dane wyjściowe wyglądają tak:

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'glocken.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf57.83.100
 Duration: 00:00:10.03, start: 0.000000, bitrate: 8063 kb/s
  Stream #0:0(eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc), 1920x1080, 7939 kb/s, 29.97 fps, 29.97 tbr, 30k tbn, 59.94 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
At least one output file must be specified

Demuksowanie (osobne) strumienie audio i wideo

Shaka Packager wymaga demuxingu podczas konwertowania plików. Jest to też wymagane w przypadku platform medialnych.

Demuxing Shaka Packager

MP4

packager input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4
packager input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.m4a

Lub:

packager \
 input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4 \
 input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.m4a

WebM

packager \
 input=myvideo.webm,stream=video,output=myvideo_video.webm \
 input=myvideo.webm,stream=audio,output=myvideo_audio.webm

Demuksowanie FFmpeg

MP4

ffmpeg -i myvideo.mp4 -vcodec copy -an myvideo_video.mp4
ffmpeg -i myvideo.mp4 -acodec copy -vn myvideo_audio.m4a

WebM

ffmpeg -i myvideo.webm -vcodec copy -an myvideo_video.webm
ffmpeg -i myvideo.webm -acodec copy -vn myvideo_audio.webm

Remusuj (łącz) strumienie audio i wideo.

Czasami trzeba będzie połączyć dźwięk i obraz z powrotem w jeden kontener. Zwłaszcza wtedy, gdy nie korzystasz z platformy multimedialnej. FFmpeg radzi sobie dość dobrze, a Shakka Packager obecnie nie obsługuje tego rozwiązania.

ffmpeg -i myvideo_video.webm -i myvideo_audio.webm -c copy myvideo.webm

Zmień cechy

Szybkość transmisji bitów

W przypadku formatu FFmpeg możemy to zrobić podczas konwertowania na .mp4 lub .webm.

ffmpeg -i myvideo.mov -b:v 350K myvideo.mp4
ffmpeg -i myvideo.mov -vf setsar=1:1 -b:v 350K myvideo.webm

Wymiary (rozdzielczość)

ffmpeg -i myvideo.webm -s 1920x1080 myvideo_1920x1080.webm

Typ pliku

Shaka Packager nie może przetwarzać plików .mov, dlatego nie można ich używać do konwertowania plików z tego formatu.

.mov do .mp4

ffmpeg -i myvideo.mov myvideo.mp4

.mov do .webm

ffmpeg -i myvideo.mov myvideo.webm

Synchronizuj dźwięk i obraz

Aby zsynchronizować dźwięk i obraz podczas odtwarzania, wstaw klatki kluczowe.

ffmpeg -i myvideo.mp4 -keyint_min 150 -g 150 -f webm -vf setsar=1:1 out.webm

MP4/H.264,

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:v libx264 -c:a copy myvideo.mp4

Dźwięk w formacie MP4

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:v copy -c:a aac myvideo.mp4

WebM/VP9

ffmpeg -i myvideo.webm -v:c libvpx-vp9 -v:a copy myvideo.webm

Dźwięk dla WebM

ffmpeg -i myvideo.webm -v:c copy -v:a libvorbis myvideo.webm
ffmpeg -i myvideo.webm -v:c copy -v:a libopus myvideo.webm

Wideo na żądanie i transmisja na żywo

W tym artykule zaprezentujemy 2 rodzaje protokołów strumieniowego przesyłania danych. Pierwszym z nich jest dynamiczne adaptacyjne strumieniowe przesyłanie danych przez HTTP (DASH) – technika strumieniowania z adaptacyjną szybkością transmisji bitów i oparta na standardach internetowych metoda prezentowania filmów na żądanie. Drugi to transmisja na żywo przez HTTP (HLS), która jest standardem firmy Apple w zakresie transmisji na żywo i wideo na żądanie w internecie.

DASH/MPD

Ten przykład generuje plik wyjściowy MPD (Media PresentationDescription) ze strumieni audio i wideo.

packager \
 input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.mp4 \
 input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4 \
 --mpd_output myvideo_vod.mpd

HLS

Te przykłady generują plik wyjściowy M3U8 ze strumieni audio i wideo, który jest multimedialną playlistą zakodowaną w formacie UTF-8.

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:a copy -b:v 8M -c:v copy -f hls \
 -hls_time 10 -hls_list_size 0 myvideo.m3u8

LUB:

packager \
 'input=myvideo.mp4,stream=video,segment_template=output$Number$.ts,playlist_name=video_playlist.m3u8' \
 'input=myvideo.mp4,stream=audio,segment_template=output_audio$Number$.ts,playlist_name=audio_playlist.m3u8,hls_group_id=audio,hls_name=ENGLISH' \
 --hls_master_playlist_output="master_playlist.m3u8"

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, jak konwertować pliki, możemy więc wykorzystać to, czego nauczyliśmy się w tym artykule, i w następnej kolejności dowiedzieć się więcej o szyfrowaniu multimediów.