PWA trong cửa hàng ứng dụng

Người dùng có thể truy cập vào PWA thông qua trình duyệt web. Tuy nhiên, họ cũng có thể cài đặt PWA trên màn hình chính của người dùng như nêu trong các bài viết ở phần Cung cấp trải nghiệm có thể cài đặt. Tuy nhiên, một trong những thách thức với PWA là phân phối chúng đến các cửa hàng ứng dụng. Đây là lúc PWABuilder phát huy tác dụng.
PWABuilder là một công cụ mạnh mẽ cho phép nhà phát triển tạo các gói có thể gửi đến nhiều cửa hàng ứng dụng:

Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng PWABuilder để tạo gói là đơn giản hoá quy trình phát hành ứng dụng web của bạn lên các cửa hàng ứng dụng. Thông thường, việc gửi ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng đòi hỏi rất nhiều công sức, chẳng hạn như viết mã bằng ngôn ngữ mà các nhà phát triển web có thể không nhất thiết phải quen thuộc, tạo biểu tượng ứng dụng, định cấu hình nhiều chế độ cài đặt và kiểm thử ứng dụng trên nhiều loại thiết bị và hệ điều hành. PWABuilder tự động thực hiện nhiều tác vụ này, giảm lượng thời gian và công sức cần thiết để xuất bản ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Nếu ứng dụng web của bạn đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về PWA, bạn có thể sử dụng PWABuilder để xác thực, tính điểm và đóng gói ứng dụng cho cửa hàng.

  • PWA cần được xuất bản tại URL công khai.
  • Tệp kê khai phải có tệp kê khai ứng dụng web hoàn chỉnh.
  • Ứng dụng phải được phân phát bằng HTTPS.

Nội dung ngữ cảnh

Bạn có thể thiết lập một gói ứng dụng cho PWA theo vài bước sau:

  • Trên trang chủ của PWABuilder, hãy nhập một URL để bắt đầu quá trình đóng gói. PWABuilder sẽ đưa bạn đến trang thẻ báo cáo cho ứng dụng, nơi bạn có thể xem điểm số và các mục hành động cho ứng dụng web tiến bộ của mình.
  • Để tiếp tục đóng gói ứng dụng, hãy nhấp vào nút Gói cho cửa hàng ở trên cùng bên phải của trang thẻ điểm.
  • Duyệt qua các tuỳ chọn để đóng gói và chọn một nền tảng bằng cách nhấp vào Generate Package (Tạo gói). Bạn sẽ được nhắc cung cấp siêu dữ liệu liên quan đến ứng dụng của mình. Siêu dữ liệu này sẽ thay đổi tuỳ theo nền tảng.
  • Cuối cùng, hãy chọn Download Package (Tải gói xuống) để tải gói của bạn xuống.

SVGcode PWA trong giao diện người dùng PWABuilder.

Đang gửi

Để xem hướng dẫn về cách phát hành PWA lên một cửa hàng cụ thể, hãy nhớ xem các bài viết dành riêng cho nền tảng đó:

Ví dụ:

Tôi đã tạo gói cửa hàng cho một trong các ứng dụng của mình, SVGcode, bằng PWABuilder.

Tải xuống trên Google Play.

Tải xuống từ Microsoft.

Ngoài các cửa hàng này, tất nhiên bạn cũng có thể tải ứng dụng xuống trong trình duyệt.

Sử dụng URL này trong trình duyệt web.