Toplam Engelleme Süresi (TBT)

TBT nedir?

Toplam Engelleme Süresi (TBT) metriği, İlk Zengin İçerikli Boyama (FCP) işleminden sonra ana iş parçacığının giriş duyarlılığını engelleyecek kadar uzun süre engellendiği toplam süreyi ölçer.

Varsayılan olarak Lighthouse, sayfa yüklemesini ölçen diğer bazı laboratuvar araçlarında olduğu gibi, Etkileşime Hazır Olma Süresi (TTI) sonrasında TBT'yi izlemeyi durdurur. TBT'nin TTI ile ilişkisi nedir? bölümüne bakın.

Uzun Görev olduğunda, ana iş parçacığı "engellenmiş" olarak kabul edilir. Bu görev, ana iş parçacığında 50 milisaniyeden (ms) daha uzun süre çalışan bir görevdir. Tarayıcı devam eden bir görevi kesintiye uğratamayacağı için ana iş parçacığının "engellenmiş" olduğunu söyleriz. Bu nedenle, bir kullanıcının uzun bir görevin ortasında sayfayla etkileşimde bulunması durumunda, tarayıcının yanıt verebilmek için görevin bitmesini beklemesi gerekir.

Görev yeterince uzunsa (50 ms.nin üzerindeki herhangi bir değer) kullanıcı muhtemelen gecikmeyi fark eder ve sayfayı yavaş veya kötü olarak algılar.

Belirli bir uzun görevin engelleme süresi, görevin 50 ms'yi aşan süresidir. Bir sayfaya ait toplam engelleme süresi, ölçülen zaman aralığında FCP'den sonra gerçekleşen her bir uzun görevin engelleme süresinin toplamıdır (tipik olarak, sayfa yükleme araçları için TTI veya diğer araçlar için toplam izleme süresi).

Örneğin, sayfa yükleme sırasında tarayıcının ana iş parçacığının aşağıdaki şemasını göz önünde bulundurun:

Ana iş parçacığında görev zaman çizelgesi

Yukarıdaki zaman çizelgesinde beş görev vardır. Bunların üçü Uzun Görevlerdir, çünkü süreleri 50 ms'yi aştığında. Sonraki şemada, uzun görevlerin her biri için engelleme süresi gösterilmektedir:

Ana iş parçacığında, engelleme süresini gösteren görev zaman çizelgesi

Dolayısıyla ana iş parçacığında görevleri çalıştırmak için harcanan toplam süre 560 ms olsa da bu sürenin yalnızca 345 ms'si engelleme süresi olarak kabul edilir.

Görev süresi Görev engelleme zamanı
Birinci görev 250 ms. 200 ms.
İkinci görev 90 ms. 40 ms.
Üçüncü görev 35 ms. 0 ms.
Dördüncü görev 30 ms. 0 ms.
Beşinci görev 155 ms. 105 ms.
Toplam Engelleme Süresi 345 ms.

TBT ile TTI'nın ilişkisi nedir?

TBT, belirli bir dönem boyunca ölçülür. Lighthouse dahil olmak üzere geleneksel olarak sayfa yüklemelerini ölçen bazı laboratuvar araçlarında TBT ölçümü yapılmıştır. Bunun nedeni, bir sayfanın güvenilir bir şekilde etkileşimli hale gelmeden önce ne kadar etkileşimsiz olduğunun önem derecesini ölçmeye yardımcı olması açısından TTI'dır. Bununla birlikte, TBT, sayfa yüklendikten sonra ve TTI'dan sonra da ölçülmeye devam edebilir (örneğin, Lighthouse Zaman Aralığı modunda).

TTI, ana iş parçacığı en az beş saniye boyunca uzun görevler içermiyorsa bir sayfayı "güvenilir şekilde etkileşimli" olarak kabul eder. Bu, 10 saniyeye yayılan 51 ms'lik üç görevin TTI'yı 10 saniyelik tek bir görev kadar geri çekebileceği anlamına gelir. Ancak bu iki senaryo, sayfayla etkileşim kurmaya çalışan kullanıcıya çok farklı hissettirir.

İlk durumda, 51 ms'lik üç görevin TBT'si 3 ms'dir. Öte yandan 10 saniyelik tek bir görevin TBT'si 9.950 ms'dir. İkinci durumda daha büyük olan TBT değeri daha kötü deneyimi belirtir.

Bu örnek, aykırı değerlere daha az eğilimli olduğundan TTI'ye göre neden TBT'nin genellikle daha iyi bir metrik olduğunu göstermektedir. TBT için uç nokta olarak TTI kullanıldığında bile bu durum geçerlidir.

TBT'yi ölçme

TBT, laboratuvarda ölçülmesi gereken bir metriktir. TBT'yi ölçmenin en iyi yolu, sitenizde bir Lighthouse performans denetimi yapmaktır. Kullanım ayrıntıları için TBT ile ilgili Lighthouse belgelerine bakın.

Laboratuvar araçları

İyi bir TBT puanı nedir?

İyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, siteler ortalama mobil donanımda test edildiğinde Toplam Engelleme Süresi'nin 200 milisaniyeden kısa olması gerekir.

Sayfanızın TBT'sinin Lighthouse performans puanınızı nasıl etkilediğiyle ilgili ayrıntılar için Lighthouse TBT puanınızı nasıl belirler? konusuna bakın

TBT'yi iyileştirme

Belirli bir site için TBT'yi nasıl iyileştireceğinizi öğrenmek amacıyla, bir Lighthouse performans denetimi yürütebilir ve denetimin önerdiği belirli fırsatlara dikkat edebilirsiniz.

Herhangi bir site için TBT'yi genel olarak nasıl iyileştireceğinizi öğrenmek için aşağıdaki performans kılavuzlarına bakın: