Inwestycja Rakuten 24 w PWA zwiększa utrzymanie użytkowników o 450%

Umożliwienie instalacji aplikacji internetowej spowodowało wzrost natężenia ruchu, utrzymania użytkowników, sprzedaży na klienta i liczby konwersji.

Rakuten 24 to sklep internetowy udostępniany przez Rakuten, jedną z największych firm z branży handlu elektronicznego w Japonii. Znajdziesz w niej szeroki wybór artykułów codziennego użytku, w tym artykuły spożywcze, leki, opiekę zdrowotną, przybory kuchenne i wiele innych. Głównym celem zespołu w zeszłym roku była poprawa utrzymania klientów mobilnych i ich ponownego zaangażowania. Dzięki zainstalowaniu aplikacji internetowej współczynnik utrzymania użytkowników wzrósł o 450% w porównaniu z poprzednim procesem wyszukiwania w przeglądarce mobilnej na przestrzeni miesiąca.

Podkreślenie możliwości

W ramach działań mających na celu zwiększenie udziału w rynku i poprawę wrażeń użytkowników firma Rakuten 24 zidentyfikowała te obszary możliwości:

  • Rakuten 24 to stosunkowo nowa usługa, dlatego nie była w stanie poświęcić czasu i kosztów na opracowanie aplikacji przeznaczonej na konkretną platformę zarówno na iOS, jak i Androida. Potrzebowaliśmy więc innego, skutecznego sposobu na wypełnienie tej luki.
  • Rakuten-Ichiba (platforma e-commerce firmy Rakuten) to największa usługa w Japonii, wiele osób uważa, że Rakuten 24 sprzedaje produkty w Rakuten-Ichiba. W rezultacie stwierdziła, że konieczne jest zainwestowanie w świadomość marki i zwiększenie utrzymania użytkowników.

Narzędzia, z których korzystali

Możliwość zainstalowania

Aby wykorzystać 2 opisane wyżej możliwości, firma Rakuten 24 postanowiła stworzyć stopniowo funkcje progresywnej aplikacji internetowej (PWA), zaczynając od możliwości instalacji. Wdrożenie możliwości instalacji spowodowało wzrost natężenia ruchu, utrzymania użytkowników, sprzedaży na klienta i liczby konwersji.

beforeinstallprompt

Aby uzyskać większą elastyczność i kontrolę nad zachowaniem okna dialogowego instalacji, zespół wdrożył własną prośbę o instalację za pomocą zdarzenia beforeinstallprompt. W ten sposób udało się im wykryć, czy aplikacja jest już zainstalowana na Androidzie, czy iOS, i zapewnić użytkownikom bardziej przydatne funkcje.

Niestandardowe instrukcje instalacji

Dla użytkowników, którzy nie mogli zainstalować PWA z poziomu banera, stworzyli niestandardowy przewodnik (link z banerem), który zawiera instrukcje ręcznego instalowania PWA na urządzeniach z Androidem i iOS.

Zrzuty ekranu przedstawiające instrukcje instalacji niestandardowej.

Skrzynka robocza dla instancji roboczych service worker

Zespół Rakuten 24 skorzystał z Workbox (precyzyjnie workbox-webpack-plugin), aby zadbać o prawidłowe działanie aplikacji PWA nawet wtedy, gdy użytkownik był offline lub korzystał z nieprawidłowej sieci. Interfejsy API dostępne w Workbox do kontrolowania pamięci podręcznej działały znacznie lepiej niż poprzedni wewnętrzny skrypt Rakuten 24. Dodatkowo dzięki wtyczce workbox-webpack-plugin (oraz aplikacji Babel) udało się zautomatyzować proces obsługi większej liczby przeglądarek. Aby jeszcze bardziej zwiększyć odporność sieci, wdrożyła strategię stawiającą na pamięć podręczną dla zasobów CSS i JS, a w przypadku obrazów, które nie zmieniają się często, zastosowała funkcję stale-pending-reverifyate.

Ogólne wyniki biznesowe

Dzięki wdrożeniu możliwości zainstalowania witryna Rakuten 24 zwiększyła częstotliwość wizyt na użytkownika o 310% w porównaniu z pozostałymi użytkownikami internetu. Firma odnotowała też wzrost utrzymania użytkowników o 450% (w porównaniu z poprzednim procesem dotyczącym stron mobilnych), wzrost sprzedaży o 150% na klienta i wzrost współczynnika konwersji o 200%. Wszystkie ulepszenia zaobserwowano w ciągu 1 miesiąca.

Wzrost częstotliwości wizyt na użytkownika o 310%.  Wzrost współczynnika utrzymania użytkowników o 450%. Wzrost sprzedaży o 150% na klienta oraz wzrost współczynnika konwersji o 200%.

Inne sposoby, w jakie firma poprawiła się dzięki łatwości instalacji

  • Świadomość marki: użytkownicy mają bezpośredni dostęp do Rakuten 24 z ekranu głównego, co pozwoliło zarówno im, jak i Rakuten oddzielić Rakuten 24 od Rakuten-Ichiba.
  • Wydajność: Rakuten 24 osiągnęła te wyniki bez poświęcania znacznego czasu i pieniędzy na tworzenie aplikacji przeznaczonych na iOS i Androida.

Naszą misją jest pomaganie społeczeństwu przez tworzenie wartości przez innowacje i przedsiębiorczość. Krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu było wdrożenie rozwiązania A2HS, które zwiększy wygodę klientów Rakuten 24. W najbliższej przyszłości planujemy też zwiększyć zaangażowanie w PWA i propozycję klientów, tworząc powiadomienia push za pomocą interfejsu Web Push API.

Masashi Watanabe, dyrektor generalny w dziale marketingu grupy, Rakuten Inc.

Na stronie Studia przypadków w internecie znajdziesz więcej historii sukcesu z Indii i Azji.