Co jest potrzebne, aby można ją było zainstalować?

Progresywne aplikacje internetowe (PWA) to nowoczesne aplikacje wysokiej jakości tworzone przy użyciu technologii internetowej. Progresywne aplikacje internetowe mają podobne możliwości do aplikacji na iOS, Androida i komputery. Są niezawodne nawet w niestabilnych warunkach sieci i można je zainstalować, co ułatwia użytkownikom ich znajdowanie i korzystanie.

Większość użytkowników zna instalowanie aplikacji i powiązane z nimi korzyści. Zainstalowane aplikacje pojawiają się na platformach uruchamianych w systemie operacyjnym, np. w folderze Aplikacje w systemie Mac OS X, w menu Start w systemie Windows oraz na ekranie głównym systemu operacyjnego Android i iOS. Zainstalowane aplikacje są też widoczne w przełączniku aktywności, w wyszukiwarkach na urządzeniach (np. Spotlight) i w arkuszach udostępniania treści.

Większość przeglądarek wskazuje użytkownikowi, że można zainstalować progresywną aplikację internetową (PWA), jeśli spełnia ona określone kryteria. Przykładowe wskaźniki to przycisk Zainstaluj na pasku adresu i element menu Zainstaluj w rozszerzonym menu.

Zrzut ekranu z omniboksem z widocznym wskaźnikiem instalacji.
Promocja instalacji dostarczana przez przeglądarkę (komputer)
Zrzut ekranu pokazujący promocję instalacji w przeglądarce.
Promocja instalacji dostarczana przez przeglądarkę (na urządzeniu mobilnym)

Dodatkowo po spełnieniu tych kryteriów wiele przeglądarek wywoła zdarzenie beforeinstallprompt, które umożliwi Ci określenie niestandardowego interfejsu użytkownika aplikacji, który uruchomi proces instalacji.

Kryteria instalacji

W Chrome progresywna aplikacja internetowa musi spełniać te kryteria, aby uruchomić zdarzenie beforeinstallprompt i wyświetlić promocję instalacji w przeglądarce:

 • Aplikacja internetowa nie jest jeszcze zainstalowana
 • Spełnia heurystykę zaangażowania użytkowników:
  • Użytkownik musi co najmniej raz kliknąć stronę (w dowolnym momencie, nawet podczas poprzedniego wczytywania strony).
  • Użytkownik musi obejrzeć stronę przez co najmniej 30 sekund (w dowolnym momencie).
 • Musi być wyświetlany przez HTTPS
 • Zawiera manifest aplikacji internetowej, który zawiera:
  • short_name lub name
  • icons – musi zawierać ikonę o wymiarach 192 i 512 pikseli.
  • start_url
  • display – musi być jedną z wartości fullscreen, standalone lub minimal-ui
  • Pole prefer_related_applications nie może być obecne lub ma wartość false

Inne przeglądarki mają podobne kryteria instalacji, ale mogą występować niewielkie różnice. Szczegółowe informacje znajdziesz na tych stronach: