Tốc độ là gì?

Chris Anstey
Chris Anstey
Bojan Pavic
Bojan Pavic

Vì vậy, tốc độ rất quan trọng, nhưng chính xác thì chúng tôi có nghĩa là gì? Ý nghĩa của một trang web nhanh là gì?

Mọi người thường thảo luận về việc trang web tải nhanh trong x,xx giây hoặc tương tự, nhưng lượt tải không phải là một khoảnh khắc duy nhất; đó là trải nghiệm mà không chỉ số nào có thể nắm bắt đầy đủ. Có nhiều khoảnh khắc trong quá trình tải có thể ảnh hưởng đến việc người dùng có xem trang đó là "nhanh" hay không. Nếu chỉ tập trung vào một khoảnh khắc, bạn có thể bỏ lỡ những trải nghiệm không tốt xảy ra trong thời gian còn lại.

Thay vì chỉ đo lường tải một chỉ số, bạn nên xác định thời gian tải cho từng thời điểm trong quá trình trải nghiệm ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng về tốc độ tải. Khi người dùng truy cập vào một trang web, họ thường tìm kiếm một số loại phản hồi nhất định:

Hình ảnh về phản hồi mà người dùng thường tìm kiếm

Các chỉ số hiệu suất truyền thống như thời gian tải hoặc thời gian DOMContentLoaded không đáng tin cậy, vì lần xuất hiện của chúng có thể tương ứng hoặc không tương ứng với các mốc phản hồi này. Vì vậy, đã xuất hiện các chỉ số bổ sung có thể dùng để tìm hiểu thời điểm một trang gửi ý kiến phản hồi này cho người dùng:

Hình ảnh về chỉ số tốc độ

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ các thông tin chi tiết mà các chỉ số này cung cấp, sau đó thiết lập những thông tin chi tiết quan trọng đối với trải nghiệm người dùng. Một số thương hiệu thậm chí còn xác định các chỉ số tuỳ chỉnh bổ sung dành riêng cho kỳ vọng của người dùng đối với dịch vụ của họ. Trong trường hợp của Pinterest, người dùng muốn xem hình ảnh, vì vậy, họ đã xác định một chỉ số tuỳ chỉnh là Pinner đợi Time (Thời gian chờ để tương tác) kết hợp với Thời gian tương tác với thời gian tải Hình ảnh trong màn hình đầu tiên.

Mặc dù tải nhiều hơn một thời điểm, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng một chỉ số duy nhất cho mục đích báo cáo hoặc so sánh đơn giản: Chỉ số tốc độđiểm Lighthouse có thể được sử dụng theo cách này.