הממשק Cache API: מדריך קצר

במאמר הזה מוסבר איך משתמשים ב-Cache API כדי שנתוני האפליקציות שלכם יהיו זמינים במצב אופליין.

Cache API הוא מערכת לאחסון ולאחזור של בקשות רשת והתשובות התואמות שלהן. אלו יכולות להיות בקשות ותשובות רגילות שנוצרות במהלך הרצת האפליקציה, או שהן נוצרו אך ורק למטרות אחסון נתונים לשימוש מאוחר יותר.

Cache API נוצר כדי לאפשר ל-Service Workers לשמור בקשות רשת במטמון כדי שיוכלו לספק תגובות מהירות, ללא קשר למהירות הרשת או לזמינות. עם זאת, ניתן להשתמש בממשק ה-API גם כמנגנון אחסון כללי.

איפה השירות זמין?

Cache API זמין בכל הדפדפנים המתקדמים. הוא נחשף דרך המאפיין הגלובלי caches, כך שאפשר לבדוק את נוכחות ה-API באמצעות זיהוי תכונות פשוט:

const cacheAvailable = 'caches' in self;

תמיכה בדפדפן

 • 40
 • 16
 • 41
 • 11.1

מקור

ניתן לגשת ל-Cache API מחלון, מ-iframe, מ-worker או מ-service worker.

מה אפשר לאחסן

במטמון מאוחסנים רק צמדים של Request ו-Response אובייקטים, שמייצגים בקשות ותגובות של HTTP, בהתאמה. עם זאת, הבקשות והתשובות יכולות להכיל כל סוג של נתונים שאפשר להעביר באמצעות HTTP.

כמה אפשר לאחסן?

בקיצור, הרבה, לפחות כמה מאות מגה-בייט ואולי גם מאות ג'יגה-בייט או יותר. יישומי הדפדפן משתנים, אבל נפח האחסון הזמין נקבע בדרך כלל בהתאם לנפח האחסון הזמין במכשיר.

יצירה ופתיחה של מטמון

כדי לפתוח מטמון, משתמשים ב-method caches.open(name) ומעבירים את שם המטמון בתור הפרמטר היחיד. אם המטמון בעל השם לא קיים, הוא נוצר. ה-method הזה מחזירה Promise שמתרחשת עם האובייקט Cache.

const cache = await caches.open('my-cache');
// do something with cache...

הוספה למטמון

יש שלוש דרכים להוסיף פריט למטמון – add, addAll ו-put. בכל שלוש השיטות מוחזרות Promise.

cache.add

קודם כל, יש cache.add(). היא מקבלת פרמטר אחד, Request או כתובת URL (string). היא שולחת בקשה לרשת ושומרת את התגובה במטמון. אם השליפה נכשלה או אם קוד הסטטוס של התשובה לא נמצא בטווח של 200, שום דבר לא נשמר ו-Promise יידחה. שימו לב שאי אפשר לשמור בקשות ממקורות שונים שלא במצב CORS כי הן מחזירות status של 0. אפשר לאחסן בקשות כאלה רק באמצעות put.

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add(new Request('/data.json'));

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add('/data.json');

cache.addAll

השלב הבא הוא cache.addAll(). היא פועלת באופן דומה ל-add(), אבל היא לוקחת מערך של Request אובייקטים או כתובות URL (strings). הפעולה הזו פועלת באופן דומה לקריאה ל-cache.add לכל בקשה בנפרד, אבל ה-Promise ידחה אם בקשה אחת לא נשמרה במטמון.

const urls = ['/weather/today.json', '/weather/tomorrow.json'];
cache.addAll(urls);

בכל אחד מהמקרים האלו, רשומה חדשה מחליפה רשומה קיימת תואמת. לשם כך צריך להשתמש באותם כללי ההתאמה שמתוארים בקטע על retrieving.

cache.put

לבסוף, יש את cache.put(), שמאפשר לאחסן תגובה מהרשת או ליצור ולאחסן Response משלכם. הוא לוקח שני פרמטרים. הראשון יכול להיות אובייקט Request או כתובת URL (string). השני חייב להיות Response, מהרשת או שנוצר על ידי הקוד שלכם.

// Retrieve data.json from the server and store the response.
cache.put('/data.json');

// Create a new entry for test.json and store the newly created response.
cache.put('/test.json', new Response('{"foo": "bar"}'));

// Retrieve data.json from the 3rd party site and store the response.
cache.put('https://example.com/data.json');

השיטה put() מאפשרת יותר מאשר add() או addAll(), והיא תאפשר לשמור תשובות שלא קשורות ל-CORS או תשובות אחרות שבהן קוד הסטטוס של התשובה הוא לא בטווח של 200. הוא יחליף תשובות קודמות לאותה בקשה.

יצירת אובייקטים של בקשות

יוצרים את האובייקט Request באמצעות כתובת ה-URL של הפריט שמאוחסן:

const request = new Request('/my-data-store/item-id');

עבודה עם אובייקטים של תגובה

ה-constructor של האובייקטים Response מקבל סוגים רבים של נתונים, כולל אובייקטים מסוג Blob, ArrayBuffer, FormData ומחרוזות.

const imageBlob = new Blob([data], {type: 'image/jpeg'});
const imageResponse = new Response(imageBlob);
const stringResponse = new Response('Hello world');

אפשר להגדיר את סוג MIME של Response על ידי הגדרת הכותרת המתאימה.

 const options = {
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  }
 }
 const jsonResponse = new Response('{}', options);

אם מאחזרים Response ורוצים לגשת לגוף שלו, יש כמה שיטות עזרה שאפשר להשתמש בהן. כל אחת מחזירה Promise שמקודד עם ערך מסוג אחר.

שיטה תיאור
arrayBuffer הפונקציה מחזירה ArrayBuffer שמכיל את הגוף, עם סריאליזציה לבייטים.
blob הפונקציה מחזירה את הערך Blob. אם השדה Response נוצר באמצעות Blob, המאפיין Blob החדש הוא מאותו הסוג. אחרת, נעשה שימוש ב-Content-Type של Response.
text הפונקציה מפרשת את הבייטים של הגוף כמחרוזת בקידוד UTF-8.
json הפונקציה מפרשת את הבייטים של הגוף כמחרוזת בקידוד UTF-8, ואז מנסה לנתח אותם כ-JSON. מחזירה את האובייקט שנוצר, או מזינה TypeError אם לא ניתן לנתח את המחרוזת כ-JSON.
formData הפונקציה מפרשת את הבייטים של הגוף כצורת HTML, שמקודדים כ-multipart/form-data או כ-application/x-www-form-urlencoded. הפונקציה מחזירה אובייקט FormData, או גורמת TypeError אם אי אפשר לנתח את הנתונים.
body מחזירה ReadableStream עבור נתוני הגוף.

לדוגמה

const response = new Response('Hello world');
const buffer = await response.arrayBuffer();
console.log(new Uint8Array(buffer));
// Uint8Array(11) [72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]

אחזור מהמטמון

כדי למצוא פריט במטמון, אפשר להשתמש בשיטה match.

const response = await cache.match(request);
console.log(request, response);

אם המחרוזת request היא מחרוזת, הדפדפן ממיר אותה ל-Request על ידי קריאה ל-new Request(request). הפונקציה מחזירה Promise שמפנה ל-Response אם נמצאה רשומה תואמת. אחרת, הפונקציה מחזירה undefined.

כדי לקבוע אם שתי התאמות של Requests תואמות, הדפדפן משתמש באפשרויות נוספות מלבד כתובת ה-URL. שתי בקשות נחשבות שונות אם יש להן מחרוזות שאילתה שונות, כותרות Vary או methods שונות של HTTP (GET, POST, PUT וכו').

כדי להתעלם מחלק מהדברים האלה או מכולם, אפשר להעביר אובייקט אפשרויות כפרמטר שני.

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const response = await cache.match(request, options);
// do something with the response

אם יש התאמה ליותר מבקשה אחת במטמון, הבקשה שנוצרה ראשונה מוחזרת. אם רוצים לאחזר את כל התשובות התואמות, אפשר להשתמש ב-cache.matchAll().

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const responses = await cache.matchAll(request, options);
console.log(`There are ${responses.length} matching responses.`);

בתור קיצור דרך, אפשר לחפש בכל המטמון בבת אחת באמצעות caches.match() במקום לקרוא ל-cache.match() לכל מטמון.

מתבצע חיפוש

Cache API לא מאפשר לחפש בקשות או תגובות מלבד רשומות תואמות לאובייקט Response. עם זאת, תוכלו להטמיע חיפוש משלכם באמצעות סינון או על ידי יצירת אינדקס.

סינון

אחת הדרכים שבהן אפשר להטמיע חיפוש משלכם היא לעבור שוב על כל הרשומות ולסנן כך שיופיעו רק הערכים הרצויים. נניח שאתם רוצים למצוא את כל הפריטים עם כתובות URL שמסתיימות ב-.png.

async function findImages() {
 // Get a list of all of the caches for this origin
 const cacheNames = await caches.keys();
 const result = [];

 for (const name of cacheNames) {
  // Open the cache
  const cache = await caches.open(name);

  // Get a list of entries. Each item is a Request object
  for (const request of await cache.keys()) {
   // If the request URL matches, add the response to the result
   if (request.url.endsWith('.png')) {
    result.push(await cache.match(request));
   }
  }
 }

 return result;
}

כך אפשר להשתמש בכל מאפיין של האובייקטים Request ו-Response כדי לסנן את הרשומות. שימו לב שזה איטי אם מחפשים על קבוצות גדולות של נתונים.

יצירת אינדקס

הדרך השנייה להטמיע חיפוש משלכם היא לשמור אינדקס נפרד של רשומות שאפשר לחפש ולאחסן אותן ב-IndexedDB. מכיוון שזו הפעולה ש-IndexedDB תוכנן, יש לה ביצועים טובים הרבה יותר במספר גדול של רשומות.

אם מאחסנים את כתובת ה-URL של Request לצד המאפיינים שבהם אפשר לחפש, אפשר לאחזר בקלות את רשומת המטמון הנכונה אחרי ביצוע החיפוש.

מחיקת פריט

כדי למחוק פריט ממטמון:

cache.delete(request);

הבקשה יכולה להיות מחרוזת של Request או של כתובת URL. השיטה הזו גם משתמשת באותו אובייקט אפשרויות כמו cache.match, וכך אפשר למחוק מספר צמדים של Request/Response עבור אותה כתובת URL.

cache.delete('/example/file.txt', {ignoreVary: true, ignoreSearch: true});

מחיקת מטמון

כדי למחוק מטמון, צריך להתקשר אל caches.delete(name). הפונקציה הזו מחזירה Promise שמפנה ל-true אם המטמון היה קיים ונמחק. אחרת, הוא false.

תודה

תודה ל-Mat Scales שכתב את הגרסה המקורית של המאמר הזה, שהופיעה לראשונה ב-WebFundamentals.