วิธีรักษาความเร็ว

คริส แอนสเตย์
Chris Anstey
โบยาน ปาวิช
Bojan Pavic

แบรนด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วมักจะพบว่าถดถอยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประสิทธิภาพของเว็บไซต์ก็เหมือนกับการมีรูปร่างที่ดี การลงทุนครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณ

งบประมาณด้านประสิทธิภาพเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ งบประมาณด้านประสิทธิภาพคือชุดขีดจำกัดของเมตริกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ แนวคิดนี้คล้ายคลึงกับงบประมาณทางการเงิน กล่าวคือ คุณตั้งขีดจำกัดไว้และตรวจสอบว่าคุณอยู่ในขีดจำกัดนั้น โดยทั่วไปแล้ว งบประมาณด้านประสิทธิภาพที่ดีจะรวมเมตริกประเภทต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น งบประมาณด้านประสิทธิภาพสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะดังนี้

เวลาในการตอบสนองเมื่อใช้ 3G ที่ช้า น้อยกว่า 5 วินาที
First Contentful Paint บน 3G ที่ช้า น้อยกว่า 2 วินาที
คะแนนประสิทธิภาพของ Lighthouse มากกว่า 80
ขนาด JavaScript รวม น้อยกว่า 170 KB
ตัวอย่างงบประมาณด้านประสิทธิภาพ

เมื่อตั้งค่าแล้ว จะต้องมีการบังคับใช้งบประมาณด้านประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการรวมงบประมาณในกระบวนการสร้างและการรายงาน คุณใส่เครื่องมืออย่างเช่น Lighthouse ในการผสานรวมต่อเนื่องได้ และคุณเขียนการทดสอบที่ล้มเหลวในการสร้างได้หากเมตริกหลักลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การรายงานเป็นประจำผ่านแดชบอร์ดหรือรายงานสรุปยังช่วยเรื่องระดับการมองเห็นและความรับผิดชอบ Pinterest เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ใช้งบประมาณด้านประสิทธิภาพเพื่อดูแลให้ประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็วเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่แบรนด์อย่าง Experian กำลังใช้ความเร็วเว็บไซต์เป็นเมตริกหลักในรายงาน KPI สำหรับผู้บริหารรายเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณด้านประสิทธิภาพได้ที่นี่ ดูคู่มือที่อธิบายวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมประสิทธิภาพเพิ่มเติมและทำให้เมตริกความเร็วมองเห็นและจับต้องได้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่นี่