Kết thúc suy nghĩ về các ứng dụng nhỏ của một nhà phát triển web

Điều này khiến chúng tôi mất đi đâu?

Việc viết và nghiên cứu các ứng dụng nhỏ khá tốn thời gian, nhưng tôi không hề hối tiếc. Một mặt, sự thành công và sự phổ biến của các ứng dụng nhỏ đã chứng minh cách tiếp cận đúng đắn của nhà sáng tạo. Tuy nhiên, mặt khác, thành công này tập trung về mặt địa lý ở các khu vực nơi có một số ít ứng dụng siêu phổ biến đang chiếm ưu thế, ít nhất là tại thời điểm viết bài. Không nghi ngờ gì nữa, hệ sinh thái này rất hấp dẫn và rất đáng để khám phá. Bộ bài viết này đã đi sâu vào nhiều khía cạnh tạo nên sự khác biệt khi sử dụng và tạo các ứng dụng nhỏ. Từ trải nghiệm DevTools cho đến các phương pháp đánh dấu, tạo kiểutập lệnh, cho đến mô hình thành phần và cuối cùng là cấu trúc tổng thể; các ứng dụng nhỏ mang đến cơ hội học tập và truyền cảm hứng cho các nhà phát triển ứng dụng, thậm chí đối với những người chỉ nhắm đến web.

Thử nghiệm ban đầu của tôi về việc xây dựng một ứng dụng web theo cách trong ứng dụng thu nhỏ đã thành công. Công việc trong tương lai sẽ cho biết mức độ hiệu quả và linh hoạt của mô hình này để đáp ứng nhiều hình dạng mà ứng dụng web có thể tạo. Phương pháp đặc biệt hiện tại của tôi có thể được chính thức hoá bằng cách đóng gói các đoạn mã liên quan trong một thư viện chuyên biệt, mini-app.js nếu bạn muốn. Điều thú vị là loại chương trình này quay lại tận frameset. Xin lưu ý rằng hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về ứng dụng chứ không phải tài liệu.

Tôi thấy tiềm năng tuyệt vời để cải thiện toàn bộ trải nghiệm phát triển web bằng cách lấy cảm hứng từ nhiều Công cụ cho nhà phát triển của các ứng dụng nhỏ. Từ tính năng kiểm thử trên thiết bị(từ xa) dễ dàng đến trải nghiệm đóng gói và xây dựng; việc tích hợp IDE với môi trường Công cụ cho nhà phát triển mang lại nhiều điểm bắt đầu để giúp cuộc sống của nhà phát triển dễ dàng hơn.

Suy nghĩ kết thúc

Từ góc độ tính năng, web ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với mỗi bản phát hành của bất kỳ trình duyệt nào về cơ bản. Danh sách tính năng ngày càng mở rộng giúp các trường hợp sử dụng trên web trở nên khả thi – điều chưa từng tưởng tượng chỉ mới năm nay. Đồng thời, nhu cầu tiêu chuẩn hoá các ứng dụng nhỏ cho thấy các nhà phát triển không sẵn sàng hoặc không thể xây dựng cùng một ứng dụng nhỏ cho từng siêu ứng dụng. Trong tương lai, có thể họ mong muốn có một lớp trừu tượng ở cấp trình duyệt để cho phép các ứng dụng nhỏ chạy trên web, trong khi lưu ý rằng web không tránh được tình trạng phân mảnh, đặc biệt là khi xem xét các nhà cung cấp trình duyệt cũng như những gì họ chọn triển khai và những gì không. Cuối cùng, tôi rất mong được biết hướng đi của tất cả những việc này. Tư duy đột phá cũng như lấy thông tin đầu vào và nguồn cảm hứng từ bên ngoài bong bóng trò chuyện của riêng mình chắc chắn sẽ giúp ích khi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn trên web.

Xác nhận

Bài viết này đã được Joe Medley, Kayce Basques, Milica Mihajlija, Alan Kent và Keith Gu đánh giá.