Tốc độ bit

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Trong bài viết trước về Vùng chứa và bộ mã hoá và giải mã, bạn đã tìm hiểu cách thay đổi vùng chứa (tiện ích) và bộ mã hoá và giải mã của tệp nội dung nghe nhìn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi tốc độ bit trước khi giải thích về độ phân giải.

Tốc độ bit và độ phân giải tương quan với lượng dữ liệu trong một tệp nội dung nghe nhìn. Chắc hẳn ai cũng biết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nói điều đó. Bạn luôn có thể giảm tốc độ bit và độ phân giải, nhưng việc tăng tốc độ bit và độ phân giải lại là một vấn đề. Nếu không có phần mềm và thuật toán đặc biệt thì chất lượng sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, hãy luôn bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng tệp nguồn có chất lượng cao nhất mà bạn có thể xử lý. Trước khi làm bất cứ điều gì, ngay cả trước khi thay đổi bộ mã hoá và vùng chứa, hãy kiểm tra các đặc điểm hiển thị của tệp và xác minh rằng tệp nguồn có tốc độ bit hoặc độ phân giải cao hơn kết quả mong muốn.

Tốc độ bit là số bit tối đa dùng để mã hoá một giây của luồng nội dung nghe nhìn. Càng nhiều bit được dùng để mã hoá một giây của luồng thì độ trung thực càng cao.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tốc độ bit khác nhau mà web có thể xử lý là thấp. Bảng dưới đây cho biết tốc độ bit mà bạn nên nhắm đến trong các điều kiện mạng phổ biến. Để so sánh, chúng tôi đã đưa vào các giá trị cho đĩa Blu-ray và DVD.

Phương thức phân phối Tốc độ bit
Blu-ray 20 MB
DVD 6 Mb/giây
Web dành cho máy tính 2 Mb/giây
4G di động 0,7 Mb/giây
Điện thoại di động 3G 0,35 Mb/giây
Thiết bị di động 2G Tùy thuộc vào loại mạng.

EDGE: 0,4 Mbs
GPRS: 0,04 Mbs

Tôi nên sử dụng giá trị nào cho video trên các trang web của mình? Câu trả lời ngắn gọn ít nhất là: máy tính để bàn, 4G và 3G. Nếu bạn đang phân phối video ở một trong các thị trường được gọi là "hàng tỷ người dùng tiếp theo", chẳng hạn như Ấn Độ, bạn cũng sẽ muốn bao gồm 2G. Với mục đích minh hoạ, chúng tôi sẽ nhắm đến 3G.

Khi sử dụng FFmpeg, bạn đặt tốc độ bit bằng cờ tốc độ bit (bất ngờ!) (-b).

Nếu bạn chưa cài đặt FFmpeg, hãy đọc bài viết Kiến thức cơ bản về ứng dụng đa phương tiện để thiết lập ứng dụng với Docker.

 1. MP4

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k glocken_3g.mp4
  
 2. WebM

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k glocken_3g.webm
  

Lưu ý rằng có hai cờ tốc độ bit là -b:a-b:v. Một nhãn dành cho luồng âm thanh và nhãn còn lại dành cho luồng video.

/media # ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 12080306 Mar 7 12:16 glocken.mov
-rwx------ 1 root root  531117 Mar 7 13:42 glocken_3g.mp4
-rwx------ 1 root root  706119 Mar 7 13:46 glocken_3g.webm

Giờ đây, khi các tệp của bạn đã được chuẩn bị, đã đến lúc điều chỉnh độ phân giải của tệp.