Kỹ thuật để cải thiện hiệu suất trang web.

Tổng quan

Khi xây dựng một trải nghiệm web hiện đại, điều quan trọng là bạn phải đo lường, tối ưu hoá và theo dõi xem bạn có muốn tăng tốc độ trang web hay không. Hiệu suất đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của bất kỳ liên doanh trực tuyến nào, vì các trang web có hiệu suất cao thu hút và giữ chân người dùng tốt hơn các trang web hoạt động kém. Các trang web nên tập trung vào việc tối ưu hoá để đạt được các chỉ số về mức độ hài lòng của người dùng. Các công cụ như Lighthouse (tích hợp với web.dev!) làm nổi bật những chỉ số này và giúp bạn thực hiện các bước đúng đắn để cải thiện hiệu suất. Để "duy trì tốc độ nhanh", hãy đặt và thực thi ngân sách hiệu suất để giúp nhóm của bạn làm việc trong phạm vi cần thiết để tiếp tục tải nhanh và đảm bảo người dùng cảm thấy hài lòng sau khi trang web của bạn ra mắt.