Các chức năng hỗ trợ trải nghiệm ứng dụng, được xây dựng và triển khai trên web.

Tổng quan

Trong bộ sưu tập này, bạn sẽ tìm hiểu điều gì làm cho Ứng dụng web tiến bộ trở nên đặc biệt, cách ứng dụng này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn và cách xây dựng chúng.

Để tham khảo khoá học phân tích mọi khía cạnh của quy trình phát triển ứng dụng web tiến bộ hiện đại, hãy tham khảo bài viết Tìm hiểu về PWA.