Các chỉ số quan trọng về trang web

[Tên người]
Philip Walton

Việc tối ưu hoá chất lượng trải nghiệm người dùng là yếu tố then chốt đối với thành công lâu dài của mọi trang web trên web. Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp, nhà tiếp thị hay nhà phát triển, Web Vitals đều có thể giúp bạn định lượng trải nghiệm trên trang web của mình và xác định các cơ hội để cải thiện.

Tổng quan

Các chỉ số quan trọng về trang web là một sáng kiến của Google nhằm cung cấp hướng dẫn thống nhất về các tín hiệu chất lượng cần thiết trong việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng trên web.

Trong những năm qua, Google đã cung cấp một số công cụ để đo lường và báo cáo về hiệu suất. Một số nhà phát triển là chuyên gia về việc sử dụng các công cụ này, trong khi một số nhà phát triển khác nhận thấy rất nhiều công cụ và chỉ số khó bắt kịp.

Chủ sở hữu trang web không nhất thiết phải là chuyên gia về hiệu suất để hiểu được chất lượng trải nghiệm mà họ đang cung cấp cho người dùng. Mục đích của sáng kiến Các chỉ số quan trọng về trang web là đơn giản hoá bối cảnh và giúp các trang web tập trung vào những chỉ số quan trọng nhất, đó là Các chỉ số quan trọng về trang web.

Các chỉ số quan trọng về trang web

Các chỉ số quan trọng về trang web là một nhóm nhỏ trong Các chỉ số quan trọng về trang web áp dụng cho mọi trang web. Các chỉ số này cần được tất cả chủ sở hữu trang web đo lường và sẽ hiển thị trên mọi công cụ của Google. Mỗi Chỉ số quan trọng về trang web thể hiện một khía cạnh riêng biệt trong trải nghiệm người dùng, có thể đo lường trong trường và phản ánh trải nghiệm thực tế với một kết quả quan trọng lấy người dùng làm trung tâm.

Các chỉ số tạo nên Các chỉ số quan trọng về trang web sẽ phát triển theo thời gian. Nhóm hiện tại cho năm 2020 tập trung vào 3 khía cạnh của trải nghiệm người dùng là tải, khả năng tương tácđộ ổn định về hình ảnh, đồng thời bao gồm các chỉ số sau (cũng như các ngưỡng tương ứng):

Đề xuất về ngưỡng Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất Đề xuất về ngưỡng Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên Đề xuất tích luỹ về ngưỡng Thay đổi bố cục

Đối với mỗi chỉ số trên, để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu đề xuất cho hầu hết người dùng, một ngưỡng tốt để đo lường là phân vị thứ 75 của số lượt tải trang, được phân đoạn trên thiết bị di động và máy tính để bàn.

Các công cụ đánh giá việc tuân thủ Các chỉ số quan trọng về trang web nên xem xét việc chuyển một trang nếu trang đáp ứng các mục tiêu đề xuất ở bách phân vị thứ 75 cho cả 3 chỉ số trên.

Vòng đời

Các chỉ số trên kênh Các chỉ số quan trọng về trang web sẽ trải qua vòng đời gồm 3 giai đoạn: thử nghiệm, đang chờ xử lý và ổn định.

3 giai đoạn trong vòng đời của các chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, được thể hiện dưới dạng một loạt ba mũi tên hình chữ v. Từ trái sang phải, có các giai đoạn Thử nghiệm, Đang chờ xử lý và Ổn định.

Bảng dưới đây phản ánh vị trí của tất cả Các chỉ số quan trọng về trang web hiện tại trong vòng đời:

Thử nghiệm Đang chờ xử lý Ổn định
  INP (Nhà xuất bản tin cậy) LCP
CLS
FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên)

Mỗi giai đoạn được thiết kế để báo hiệu cho nhà phát triển biết nên suy nghĩ như thế nào về từng chỉ số:

  • Chỉ số thử nghiệm là Các chỉ số quan trọng về trang web mà có thể vẫn có những thay đổi đáng kể tuỳ thuộc vào thử nghiệm và ý kiến phản hồi của cộng đồng.
  • Chỉ số đang chờ xử lý là Các chỉ số quan trọng về trang web trong tương lai. Các chỉ số này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và phản hồi, đồng thời có tiến trình rõ ràng để ổn định.
  • Chỉ số ổn định là bộ Chỉ số quan trọng về trang web hiện tại mà Chrome coi là cần thiết để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Thử nghiệm

Khi một chỉ số ở giai đoạn đầu được phát triển và đưa vào hệ sinh thái, nó được coi là chỉ số thử nghiệm.

Mục đích của giai đoạn thử nghiệm là để đánh giá mức độ phù hợp của một chỉ số, trước tiên bằng cách khám phá vấn đề cần giải quyết, và có thể lặp lại những chỉ số trước đó có thể đã không giải quyết được. Ví dụ: ban đầu, Lượt tương tác với thời gian hiển thị tiếp theo (INP) được phát triển dưới dạng chỉ số thử nghiệm để giải quyết một cách toàn diện hơn các vấn đề về hiệu suất trong thời gian chạy hiện có trên web so với Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID).

Giai đoạn thử nghiệm của vòng đời Các chỉ số quan trọng về trang web cũng nhằm mang lại tính linh hoạt trong quá trình phát triển một chỉ số bằng cách xác định lỗi và thậm chí là tìm hiểu những thay đổi đối với định nghĩa ban đầu. Đây cũng là giai đoạn mà phản hồi của cộng đồng đóng vai trò quan trọng nhất.

Đang chờ xử lý

Khi nhóm Chrome xác định rằng chỉ số thử nghiệm đã nhận được đủ thông tin phản hồi và chứng minh được mức độ hiệu quả, chỉ số đó sẽ trở thành chỉ số đang chờ xử lý. Giai đoạn này sẽ giữ lại các chỉ số đang chờ xử lý trong tối thiểu 6 tháng để hệ sinh thái có thời gian thích ứng. Rào cản duy nhất còn lại đối với một chỉ số để vượt qua giai đoạn đang chờ xử lý là chờ trong giai đoạn chuyển đổi. Ý kiến phản hồi của cộng đồng vẫn là một khía cạnh quan trọng trong giai đoạn này, vì ngày càng có nhiều nhà phát triển bắt đầu sử dụng chỉ số này.

Ổn định

Sau khi hoàn tất, chỉ số đề xuất Chỉ số quan trọng chính của trang web sẽ trở thành chỉ số ổn định. Đối với các chỉ số trên kênh Các chỉ số quan trọng về trang web, đây có nghĩa là chỉ số đó sẽ trở thành Chỉ số quan trọng về trang web.

Các chỉ số ổn định được hỗ trợ tích cực, đồng thời có thể sửa lỗi và thay đổi định nghĩa. Các chỉ số cho Các chỉ số quan trọng về trang web ổn định sẽ không thay đổi quá một lần mỗi năm. Mọi thay đổi đối với Chỉ số quan trọng chính của trang web sẽ được thông báo rõ ràng trong tài liệu chính thức của chỉ số, cũng như trong mục CHANGELOG của chỉ số. Các chỉ số quan trọng về trang web cũng được đưa vào mọi hoạt động đánh giá.

Các công cụ để đo lường và báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web

Google tin rằng Các chỉ số quan trọng về trang web có vai trò quan trọng đối với mọi trải nghiệm trên web. Do đó, Google cam kết hiển thị các chỉ số này trong tất cả các công cụ phổ biến của họ. Các phần sau đây trình bày chi tiết về những công cụ hỗ trợ Các chỉ số quan trọng về trang web.

Các công cụ tại trường để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web

Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome thu thập dữ liệu đo lường người dùng thực, được ẩn danh cho từng Chỉ số quan trọng chính của trang web. Dữ liệu này cho phép chủ sở hữu trang web nhanh chóng đánh giá hiệu suất mà không cần phải đo lường số liệu phân tích trên trang theo cách thủ công, đồng thời hỗ trợ các công cụ như PageSpeed Insightsbáo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web của Search Console.

  LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục)
Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome
PageSpeed Insights
Search Console (báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web)

Dữ liệu mà Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome cung cấp giúp bạn nhanh chóng đánh giá hiệu suất của các trang web, nhưng không cung cấp số liệu đo từ xa chi tiết trên mỗi lượt xem trang (thường cần thiết để chẩn đoán, theo dõi chính xác và phản ứng nhanh với các hiện tượng hồi quy). Do đó, các trang web nên thiết lập tính năng giám sát người dùng thực của riêng họ.

Đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web trong JavaScript

Bạn có thể đo lường từng Chỉ số quan trọng về trang web bằng JavaScript bằng các API web tiêu chuẩn.

Cách dễ nhất để đo lường tất cả Các chỉ số quan trọng về trang web là sử dụng thư viện JavaScript web-vitals, một trình bao bọc nhỏ, sẵn sàng phát hành xung quanh các API web cơ bản, đo lường từng chỉ số theo cách khớp chính xác với cách báo cáo của tất cả các công cụ của Google nêu trên.

Với thư viện web-vitals, việc đo lường từng chỉ số cũng đơn giản như việc gọi một hàm duy nhất (xem tài liệu để biết toàn bộ cách sử dụng và thông tin chi tiết về API):

import {onCLS, onFID, onLCP} from 'web-vitals';

function sendToAnalytics(metric) {
  const body = JSON.stringify(metric);
  // Use `navigator.sendBeacon()` if available, falling back to `fetch()`.
  (navigator.sendBeacon && navigator.sendBeacon('/analytics', body)) ||
    fetch('/analytics', {body, method: 'POST', keepalive: true});
}

onCLS(sendToAnalytics);
onFID(sendToAnalytics);
onLCP(sendToAnalytics);

Sau khi bạn đã định cấu hình trang web để sử dụng thư viện web-vitals nhằm đo lường và gửi dữ liệu Các chỉ số quan trọng về trang web đến điểm cuối phân tích, bước tiếp theo là tổng hợp và báo cáo về dữ liệu đó để xem các trang của bạn có đáp ứng các ngưỡng đề xuất cho ít nhất 75% lượt truy cập trang hay không.

Mặc dù một số nhà cung cấp dịch vụ phân tích đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ cho các chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, nhưng ngay cả những nhà cung cấp không nên có tính năng chỉ số tuỳ chỉnh cơ bản, bạn cũng có thể đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web trong công cụ của họ.

Một ví dụ cho vấn đề này là Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web. Báo cáo này cho phép chủ sở hữu trang web đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web bằng Google Analytics. Để được hướng dẫn về cách đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web bằng các công cụ phân tích khác, hãy xem Các phương pháp hay nhất để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web trong trường này.

Bạn cũng có thể báo cáo về từng Chỉ số quan trọng về trang web mà không cần viết mã bằng tiện ích Các chỉ số quan trọng về trang web của Chrome. Tiện ích này sử dụng thư viện web-vitals để đo lường từng chỉ số trong số này và hiển thị cho người dùng khi họ duyệt web.

Tiện ích này có thể hữu ích trong việc tìm hiểu hiệu suất của các trang web của chính bạn, trang web của đối thủ cạnh tranh và web nói chung.

  LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục)
web-vitals
Tiện ích Các chỉ số quan trọng về trang web

Ngoài ra, nhà phát triển muốn đo lường trực tiếp các chỉ số này thông qua các API web cơ bản có thể tham khảo hướng dẫn về chỉ số này để biết chi tiết về cách triển khai:

Các công cụ của phòng thí nghiệm để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web

Mặc dù trước hết, tất cả các Chỉ số quan trọng về trang web đều là chỉ số trường, nhưng nhiều chỉ số trong số đó cũng có thể đo lường được trong phòng thí nghiệm.

Đo lường trong phòng thí nghiệm là cách tốt nhất để kiểm thử hiệu suất của các tính năng trong quá trình phát triển – trước khi các tính năng đó được phát hành cho người dùng. Đây cũng là cách tốt nhất để theo dõi lỗi hồi quy hiệu suất trước khi chúng xảy ra.

Bạn có thể sử dụng những công cụ sau để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web trong môi trường phòng thí nghiệm:

  LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục)
Công cụ của Chrome cho nhà phát triển ✘ (thay vào đó sử dụng TBT)
Lighthouse ✘ (thay vào đó sử dụng TBT)

Mặc dù hoạt động đo lường trong phòng thí nghiệm là một phần thiết yếu trong việc mang lại trải nghiệm chất lượng cao, nhưng tính năng này không thay thế cho hoạt động đo lường thực địa.

Hiệu suất của một trang web có thể thay đổi đáng kể dựa trên khả năng của thiết bị của người dùng, tình trạng mạng của họ, những quy trình khác có thể đang chạy trên thiết bị và cách họ tương tác với trang. Trên thực tế, mỗi chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web đều có thể ảnh hưởng đến điểm số do hoạt động tương tác của người dùng. Chỉ hoạt động đo lường trường mới có thể chụp được chính xác bức ảnh hoàn chỉnh.

Đề xuất để cải thiện điểm số của bạn

Sau khi đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web và xác định được các khía cạnh cần cải thiện, bước tiếp theo là tối ưu hoá. Hướng dẫn sau đây đưa ra các đề xuất cụ thể về cách tối ưu hoá trang cho từng Chỉ số quan trọng về trang web:

Các chỉ số quan trọng khác về trang web

Mặc dù Các chỉ số quan trọng về trang web là các chỉ số quan trọng giúp bạn hiểu và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, nhưng nó cũng có những chỉ số quan trọng khác.

Các chỉ số quan trọng khác về trang web này thường đóng vai trò là chỉ số proxy hoặc chỉ số bổ sung cho Các chỉ số quan trọng về trang web, giúp ghi lại phần lớn trải nghiệm hoặc hỗ trợ chẩn đoán một vấn đề cụ thể.

Ví dụ: các chỉ số Thời gian cho byte đầu tiên (TTFB)Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP) đều là hai khía cạnh quan trọng của trải nghiệm tải, cả hai đều hữu ích trong việc chẩn đoán các vấn đề với LCP (thời gian phản hồi của máy chủ chậm hoặc tài nguyên chặn hiển thị tương ứng).

Tương tự, các chỉ số như Tổng thời gian chặn (TBT)Thời gian tương tác (TTI) là các chỉ số phòng thí nghiệm rất quan trọng trong việc phát hiện và chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn về khả năng tương tác sẽ ảnh hưởng đến FID. Tuy nhiên, các chỉ số này không thuộc Bộ chỉ số quan trọng về trang web vì chúng không đo lường được theo trường và cũng không phản ánh kết quả lấy người dùng làm trung tâm.

Các chỉ số quan trọng về trang web

Các chỉ số quan trọng về trang web và Các chỉ số quan trọng về trang web là những tín hiệu tốt nhất mà nhà phát triển hiện có để đo lường chất lượng trải nghiệm trên web, nhưng các tín hiệu này chưa hoàn hảo và bạn nên cải thiện hoặc bổ sung trong tương lai.

Các chỉ số quan trọng về trang web có liên quan đến mọi trang web và xuất hiện nổi bật trên các công cụ có liên quan của Google. Những thay đổi đối với những chỉ số này sẽ có tác động trên phạm vi rộng; do đó, nhà phát triển cần kỳ vọng rằng các định nghĩa và ngưỡng của Các chỉ số quan trọng về trang web phải ổn định, còn các bản cập nhật phải có thông báo trước và thời hạn hằng năm, có thể dự đoán được.

Các chỉ số quan trọng khác về trang web thường xoay quanh bối cảnh hoặc công cụ cụ thể và có thể mang tính thử nghiệm cao hơn so với Các chỉ số quan trọng về trang web. Do đó, định nghĩa và ngưỡng của chúng có thể thay đổi với tần suất lớn hơn.

Đối với tất cả Các chỉ số quan trọng về trang web, các thay đổi sẽ được ghi lại rõ ràng trong CHANGELOG công khai này.