Thêm nội dung nghe nhìn vào trang web

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhúng tệp nội dung nghe nhìn vào một trang web bằng thẻ <video><source>, cách thêm phụ đề vào video cho người khiếm thính và một số khái niệm chung về cách sử dụng khung nội dung đa phương tiện. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về cách sử dụng tính năng tải trước để tăng tốc độ bắt đầu phát, đồng thời chúng ta sẽ thảo luận về cách chúng tôi xây dựng một PWA minh hoạ mới có các tính năng truyền trực tuyến thích ứng ngoại tuyến có tên là Kino.

Phần này giả định rằng bạn có một tệp video sẵn sàng để nhúng vào một trang web. Tệp .mov được tải xuống từ máy ảnh sẽ không hoạt động. Nếu đó là tất cả những gì bạn có, hãy xem bài viết Chuẩn bị tệp đa phương tiện cho web rồi quay lại.

Phần này đề cập đến các chủ đề sau.

Có nhiều kiến thức cơ bản trong phần này, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cách sử dụng thẻ<video> và <source>.