Chuẩn bị tệp nội dung nghe nhìn cho web

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Giờ đây, khi đã giới thiệu với bạn về các ứng dụng mà chúng tôi dùng khi thao tác với các tệp nội dung nghe nhìn, trong vài trang tiếp theo, chúng ta sẽ lấy một tệp video thô từ máy ảnh và biến đổi tệp đó thành tài nguyên mà bạn có thể nhúng vào trang web. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách định dạng video để phát trên web dành cho thiết bị di động và cách tạo nhiều tệp để sử dụng được nhiều trình duyệt. Cụ thể, chúng ta sẽ tạo một tệp WebM để dùng trên Chrome và một tệp MP4 để sử dụng trên các trình duyệt khác.

Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các lệnh phổ biến dùng để Chuyển đổi nội dung nghe nhìnMã hoá nội dung nghe nhìn. Các lệnh này sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo sau này.

"Công nghệ thích hợp" chúng tôi muốn nói đến là Truyền phát thích ứng động qua HTTP (DASH) hoặc Phát trực tiếp qua HTTP (HLS), đó là hai phương tiện chính để cung cấp video ở định dạng HTML trên các trình duyệt chính. Khi kết thúc phần này, bạn có thể tạo các tệp đa phương tiện đã sẵn sàng để sử dụng trong DASH và HLS.

Nếu muốn phát tại nhà, bạn cần có tệp video thô qua camera, tốt nhất là tệp có chứa cả âm thanh và video. Nếu bạn không có sẵn, thì sau đây là 10 giây của tệp .mov có tên glocken.mov được lấy từ Rathaus-Glockenspiel ở MarienPlatz ở Munich.

Tiếp theo, hãy bắt đầu với Vùng chứa và bộ mã hoá và giải mã.