Używaj Lighthouse do określania budżetów wydajności

Katie Hempenius
Katie Hempenius

Lighthouse obsługuje teraz budżety wydajności. Tę funkcję, nazywaną LightWallet, można skonfigurować w niecałe 5 minut. Zapewnia ona informacje zwrotne na temat danych o wydajności oraz rozmiaru i liczby zasobów strony.

Zainstaluj Lighthouse

Usługa LightWallet jest dostępna w Light Wallet w wersji 5 lub nowszej z wiersza poleceń.

Aby rozpocząć, zainstaluj Lighthouse:

npm install -g lighthouse

Tworzenie budżetu

Utwórz plik o nazwie budget.json. W tym pliku dodaj następujący kod JSON:

[
 {
  "path": "/*",
  "timings": [
   {
    "metric": "interactive",
    "budget": 3000
   },
   {
    "metric": "first-meaningful-paint",
    "budget": 1000
   }
  ],
  "resourceSizes": [
   {
    "resourceType": "script",
    "budget": 125
   },
   {
    "resourceType": "total",
    "budget": 300
   }
  ],
  "resourceCounts": [
   {
    "resourceType": "third-party",
    "budget": 10
   }
  ]
 }
]

Ten przykładowy plik budget.json ustawia 5 osobnych budżetów:

 • Budżet na czas do pełnej interaktywności to 3000 ms.
 • Budżet 1000 ms na pierwsze wyrenderowanie istotnego elementu
 • Budżet 125 KB dotyczący łącznej ilości kodu JavaScriptu na stronie.
 • Budżet o wielkości 300 KB dla ogólnego rozmiaru strony.
 • Budżet wynoszący 10 żądań na podstawie liczby żądań wysłanych do zewnętrznych źródeł.

Pełną listę obsługiwanych danych o skuteczności i typów zasobów znajdziesz w sekcji Budżety wydajności w dokumentacji Lighthouse.

Uruchom latarnię morską

Uruchom Lighthouse, używając flagi --budget-path. Ta flaga informuje Lighthouse o lokalizacji pliku z budżetem.

lighthouse https://example.com --budget-path=./budget.json

Wyświetl wyniki

Jeśli usługa LightWallet jest prawidłowo skonfigurowana, raport Lighthouse będzie zawierał sekcję Budżety w kategorii Skuteczność.

Sekcja „Budżety” w raporcie Lighthouse

W wersji raportu Lighthouse w formacie JSON wyniki z Lightwallet można znaleźć w wynikach z audytu performance-budget.