เทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์

ภาพรวม

เมื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บสมัยใหม่ คุณควรวัดผล เพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจสอบดูว่าผู้ใช้จะโหลดได้เร็วหรือไม่ ประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะดึงดูดและรักษาผู้ใช้ไว้ได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ เว็บไซต์ควรมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเมตริกความพึงพอใจที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก เครื่องมืออย่างเช่น Lighthouse (ซึ่งรวมอยู่ใน web.dev!) จะไฮไลต์เมตริกเหล่านี้และช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อ "รักษาความเร็ว" ให้กำหนดและบังคับใช้นโยบายด้านประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ทีมทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่จำเป็นต่อการโหลดต่อไปอย่างรวดเร็วและทำให้ผู้ใช้พึงพอใจหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์แล้ว